ΟΑΣΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ 2020 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ)

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 

Αποζημιώσεις για κατόχους προσωποποιημένων καρτών ATH.ENA Card  λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών

 

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 09/06/2020 ανακοίνωσης μας, υπενθυμίζουμε ότι ο ΟΑΣΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία αποζημίωσης με τη μορφή χρονικής επέκτασης σε όλους τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ CARD, οι οποίοι είχαν προπληρώσει το 2020 αλλά δεν εξάντλησαν την αξία των ενεργοποιημένων καρτών τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις των πολιτών από τις 11 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου.

Διαβάστε περισσότερα...

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΣΕ ΟΑΣΕ - ΕΑΕΕ 2019-2021

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Οδηγός Εφαρμογής της Νέας ΣΣΕ

 

                                                                                                   

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ες

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην ανακοίνωση της ΟΑΣΕ στις 24/12/2020, στο κλάδο μας ισχύει νέα Κλαδική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) με αναδρομική ισχύ από  6 Φεβρουαρίου 2019. Βάσει αυτής, όσοι συνάδελφοι αμείβονται με κατώτερα ποσά από την παρούσα κλαδική ΣΣΕ ή δεν τους καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από αυτή επιδόματα, οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται θα πρέπει αφενός να τους  επαναπροσδιορίσουν τους μισθούς βάσει των οριζόμενων στην 3/2020 απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, να τους καταβάλλουν τα επιδόματα και να τους δώσουν την διαφορά που προκύπτει από τον νέο μισθό και τα επιδόματα αναδρομικά από τον Φεβρουάριο του 2019!!!

Προκειμένου να γίνει εύκολα κατανοητή η εφαρμογή της νέας κλαδικής ΣΣΕ της ΟΑΣΕ με την ΕΑΕΕ, η ΟΑΣΕ και ο ΣΥΑΕ εκπόνησαν το παρόν σημείωμα, με τα βασικά σημεία.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΟΑΣΕ - ΕΑΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 5ΜΕΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΟΜΕΔ

   Αθήνα, 24.12.2020

 

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ

βάσει της

3/2020 Απόφασης της Πενταμελούς Διαιτησίας του ΟΜΕΔ

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. 3/2020 Ομόφωνη απόφαση της Πενταμελούς Διαιτησίας του ΟΜΕΔ που έκρινε ότι οι αιτιάσεις και τα επιχειρήματα των εργαζομένων που παρουσίασε η Ομοσπονδία μας, είναι ορθά και δίκαια, και όπως η μεσολαβητική  και η πρωτοβάθμια διαιτητική  απόφαση, έτσι κι αυτή  δέχεται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της,  τα προτεινόμενα μισθολογικά και θεσμικά αιτήματα της ΟΑΣΕ. και τα ορίζει  στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) των εργαζόμενων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς φορείς της χώρας μας.

Διαβάστε περισσότερα...