Οργανόγραμμα

 

Πρόεδρος Κολαΐτης Σπύρος - Ναπολέων
Α΄ Αντιπρόεδρος Ελενίτσας Κωνσταντίνος
Β΄ Αντιπρόεδρος Θεοδωρίδου Αικατερίνη
Γεν. Γραμματέας Χρηστίδης Αριστοτέλης (Τέλης)
Αν. Γεν.Γραμματέας Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα
Ταμίας Προβίδα Παρασκευή (Βούλα)
Μέλος Καρόζης Νικόλαος
Μέλος Πανούση Ευαγγελία
Μέλος Καλλέγιας Ιωσήφ
επιστροφή στην κορυφή