Οικονομικός Απολογισμός

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Σ.Υ.Α.Ε.) Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 106 72, Αθήνα
Τηλ: 36.16.578, Fax: 36.47.284

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ. ΣΥΑΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ     ΑΠΟ: 1-1-2013     ΕΩΣ:  30-9-2014

 

ΕΣΟΔΑ:  
1) ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012 69.374,76
2) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ  58.476,73
ΣΥΝΟΛΟ   127.851,49

 

ΕΞΟΔΑ:  
1) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΚΑ-ΕΚΗ-ΕΚΘ 4.187,01
2) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΟΑΣΕ 24.000,00
3) ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 2.726,62
5) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 11.693,49
ΣΥΝΟΛΟ             42.607,12

    

Καταθέσεις Τράπεζας  78.098,05
Μετρητά    7.146,32
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/9/2014 85.244,37

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΙΛΙΑ ΒΙΓΛΑ

 

 

 

 


 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από τις αρχαιρεσίες της 28/11/2011 του ΣΥΑΕ η εκλεγείσα εξελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από τους συναδέλφους Κωβαίο Φάνη, Κοτσώνη Ιουλία, Λαμπροπούλου Ευσταθία συνεδρίασε σήμερα και παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του συλλόγου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 30/9/2014. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε τάξη στην τήρηση του βιβλίου και την καταχώρηση των κονδυλίων εσόδων - εξόδων.

Όλες οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έγιναν με την έγκριση του Δ.Σ. του συλλόγου καθώς και για όλες τις δαπάνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στα εντάλματα. Το υπόλοιπο του ταμείου Ευρώ 85.244,37 αναλύεται ως εξής: 78.098,05 είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό και 7.146,32 μετρητά στο ταμείο. Οι καταθέσεις είναι στο  λογαριασμό  Σ.Υ.Α.Ε.  στην Εθνική Τράπεζα.

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Κωβαίος Φάνης  Κοτσώνη Ιουλία Λαμπροπούλου Ευσταθία

                                                  

επιστροφή στην κορυφή