ΤΕΑΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ΝΠΙΔ (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ), ζητεί Προγραμματιστή - Αναλυτή πλήρους
απασχόλησης για την Υπηρεσία Πληροφορικής.(διαβάστε περισσότερα εδώ)

επιστροφή στην κορυφή